Den komplette guide til Windows 7 genvejstaster

Der har for nylig været meget snak om brugen af ​​genvejstaster i Windows 8, primært fordi 90 +% af de mennesker, der bruger dette operativsystem i det næste par år, ikke har adgang til en berøringsskærm.

Hvad dette har bragt hjem, er bare hvor mange der stadig svarer på de gamle genvejstaster, og jeg taler ikke kun om Ctrl + X / C / V her.

Med dette i tankerne tænkte jeg, at jeg her ville offentliggøre den definitive liste over alle Windows 7 genvejstaster, hentet fra min Microsoft Press-bog, Fejlfinding af Windows 7 Inside Out.

Generelle genvejstaster

At gøre dette Tryk på denne tast
Kopier valgte ikoner CTRL + C
Klip udvalgte ikoner CTRL + X
Indsæt klippet eller kopieret tekst eller en eller flere elementer til

nuværende mappe

CTRL + V
Fortryd din seneste handling CTRL + Z
Slet valgte ikoner til papirkurven SLET eller DEL
Slet valgte ikoner (r) uden at flytte til papirkurven SKIFT + DELETE
Omdøb valgte ikoner F2
Udvid valg gennem yderligere ikoner SKIFT + evt

piletast

Vælg alle elementer i et dokument eller et vindue CTRL + A
Søg efter en fil eller mappe F3
Vis egenskaber for det valgte ikon ALT + ENTER
Luk programmet i det aktive vindue ALT + F4
Åbn genvejsmenuen for den aktive

vindue

ALT + MELLEMRUM
Luk det aktive dokument i flere

dokument program

CTRL + F4
Vis Flip 3D ~ WS + TAB
Skift mellem åbne programmer ALT + TAB
Cirkler gennem åbne programmer i rækkefølgen

de blev åbnet

ALT + ESC
Gå igennem skærmelementer på

skrivebord eller i et vindue

F6
Vis genvejsmenuen til

valgt vare

SKIFT + F10
Åbn / luk Start-menuen CTRL + ESC eller ~ WS
Åbn menu eller udfør menukommando ALT + understreget brev
Se menulinjen i det aktive program F10 eller Alt
Flyt til venstre eller højre i menulinjen og ®
Gå op eller ned i menuen og ¯
Vælg fremhævet menukommando GÅ IND
Opdater det aktive vindue F5
Se mappen et niveau opad i Windows

Explorer

TILBAGE
Annuller den aktuelle opgave ESC
Åbn Task Manager CTRL + SHIFT + ESC
Kopier det trækkede element til destinationen CTRL + træk
Flyt det trækkede element til destinationen CTRL + SKIFT + træk

Genveje til tastaturboksen

Beskrivelse Nøgle
Vælg indstilling med understreget bogstav ALT + brev
Vælg en knap, hvis den aktive mulighed er a

gruppe af valgknapper

Piletasterne
Åbn en mappe et niveau op, hvis en mappe er

valgt i dialogboksen Gem som eller Åbn

TILBAGE
Gå til forrige fane CTRL + SHIFT + TAB
Gå til næste fane CTRL + TAB
Samme som at klikke på OK GÅ IND
Samme som at klikke på Annuller ESC
Hjælp F1-nøgle
Vis elementerne på den aktive liste F4-nøgle
Gå til forrige indstilling SKIFT + TAB
Marker eller fravælg afkrydsningsfeltet MELLEMRUM
Gå til næste mulighed TAB

Windows Explorer-tastaturgenveje

Beskrivelse Nøgle
Skjul den valgte mappe - på det numeriske tastatur
Vis alle undermapper under valgt

folder

* på det numeriske tastatur
Vælg eller kollaps overordnet mappe
Udvid den aktuelle mappe, eller flyt til næste

undermappe

¯
Vis indholdet af det valgte

folder

+ på det numeriske tastatur
Vis bunden af ​​det aktive vindue ENDE
Vis toppen af ​​det aktive vindue HJEM
Åbn den valgte mappe i ny forekomst SKIFT + dobbeltklik på

Brugervenlighed for adgangstastaturgenveje

Beskrivelse Nøgle
Åbn Ease ofAccessCenter ~ WS + U
Tænd eller sluk for musetasterne VENSTRE ALT + VENSTRE SKIFT + NUM LÅS
Tænd eller sluk for høj kontrast VENSTRE ALT + VENSTRE SKIFT + PRINT SCREEN
Tænd eller sluk for ToggleKeys NUM LOCK i fem sekunder
Tænd eller sluk filtertaster HØJRE SKIFT i otte sekunder
Tænd eller sluk StickyKeys SKIFT fem gange

Windows Hjælp genvejstaster

At gøre dette Tryk på denne tast
Åbn Windows Hjælp og support F1 eller ~ WS + F1
Vis indholdsfortegnelsen ALT + C
Vis menuen Forbindelsesindstillinger ALT + N
Vis menuen Indstillinger F10
Gå tilbage til det tidligere viste emne ALT +
Gå videre til næste (tidligere

set) emne

ALT + ¯
Vis kundesupportsiden ALT + A
Vis Hjælpesiden ALT + HOME
Gå til begyndelsen af ​​et emne HJEM
Gå til slutningen af ​​et emne ENDE
Søg i det aktuelle emne CTRL + F
Udskriv et emne CTRL + P
Gå til søgefeltet F3

Microsoft Natural Tastaturgenveje

Beskrivelse Nøgle
Vis eller skjul Start-menuen ~ WS
Lås computeren ~ WS + L
Vis dialogboksen Systemegenskaber ~ WS + BREAK
Vis skrivebordet ~ WS + D
Åbn Computer-mappen ~ WS + E
Søg efter fil eller mappe ~ WS + F
Søg efter computere CTRL + ~ WS + K
Vis Windows Hjælp ~ WS + F1
Minimer alle vinduer ~ WS + M
Gendan alle minimerede vinduer ~ WS + SHIFT + M
Åbn dialogboksen Kør ~ WS + R
Vis Flip 3D ~ WS + TAB
Åbn Ease ofAccessCenter ~ WS + U
OpenWindowsMobility

Centrum

~ WS + X

Tekstnavigation og redigering af genveje

Beskrivelse Nøgle
Flyt markøren ned ad en linje ®
Flyt markøren til venstre for et tegn
Flyt markøren til højre for et tegn ®
Flyt markøren op ad en linje
Slet tegn til venstre for markøren TILBAGE
Flyt markøren til starten af ​​næste afsnit CTRL + ®
Flyt markøren til starten af ​​forrige

afsnit

CTRL +
Flyt markøren til starten af ​​forrige ord CTRL +
Flyt markøren til starten af ​​næste ord CTRL + ®
Vælg alle CTRL + A
Kopier til udklipsholder CTRL + C
Kopier den valgte tekst til destinationen CTRL + træk
Vælg for at afslutte afsnit CTRL + SHIFT + ®
Vælg for at afslutte ordet CTRL + SHIFT + Æ
Vælg til begyndelsen af ​​ordet CTRL + SHIFT +
Vælg til begyndelsen af ​​afsnit CTRL + SHIFT +
Vælg for at afslutte dokumentet CTRL + SKIFT + END
Vælg øverst på dokumentet CTRL + SKIFT + HOME
Indsæt udklipsholderens indhold på markøren

position

CTRL + V
Klip til udklipsholder CTRL + X
Fortryd sidste handling CTRL + Z
Slet valgt tekst eller tegn kl

cursoren

DEL
Annuller den aktuelle opgave ESC
Vælg at tegne i linjen ovenfor SKIFT +
Vælg at tegne på linjen nedenfor SKIFT + ®
Vælg tegn til venstre SHIFT +
Vælg tegn til højre SKIFT + ®
Vælg fra markør til her SKIFT + Klik
Vælg for at afslutte linjen SKIFT + END
Vælg til begyndelsen af ​​linjen SKIFT + HOME
Vælg tekst nede på en skærm SKIFT + SIDE NED
Vælg tekst op på en skærm SKIFT + SIDE OP

Genvejstaster til Windows-tegnkort

Nøgle Beskrivelse
Gå op ad en række
¯ Gå ned ad en række
Gå til venstre eller til slutningen af

forrige linje

® Gå til højre eller til begyndelsen af

næste linje

CTRL + END Gå til det sidste tegn
CTRL + HOME Gå til det første tegn
ENDE Gå til slutningen af ​​linjen
HJEM Gå til starten af ​​linjen
SIDE NED Gå ned ad en skærm ad gangen
SIDE OP Gå op en skærm ad gangen
MELLEMRUM Skift mellem Forstørrede og Normale tilstande

Microsoft Internet Explorer-genveje

At gøre dette Tryk på dette
Føj "www." Til begyndelsen og ".com" til

slutningen af ​​tekst i adresselinjen

CTRL + ENTER
Føj den aktuelle side til favoritter CTRL + D
Klik på informationslinjen MELLEMRUM
Luk den aktuelle fane (eller det aktuelle vindue

hvis browsing med faneblad er deaktiveret)

CTRL + W
Luk andre faner CTRL + ALT + F4
Luk Forhåndsvisning af udskrivning ALT + C
Luk det aktuelle vindue (hvis du har det)

kun en fane åben)

CTRL + W
Kopier valg til udklipsholder CTRL + C
Vis en liste over adresser, du har skrevet F4
Vis en genvejsmenu for et link SKIFT + F10
Vis den første side, der skal udskrives ALT + HOME
Vis den sidste side, der skal udskrives ALT + END
Vis næste side, der skal udskrives ALT + ¯
Vis forrige side, der skal udskrives ALT +
Vis zoomprocentdel ALT + Z
Find på denne side CTRL + F
Gå til startsiden ALT + HOME
Gå til det valgte link GÅ IND
Gå til næste side ALT + ¯
Gå til forrige side ALT + eller BACKSPACE
Gå til værktøjslinjens søgefelt CTRL + E
Hjælp F1
Gå tilbage gennem elementerne på et web

side, adresselinjen eller linkelinjen

SKIFT + TAB
Gå tilbage gennem listen over

Autofuldfør kampe

®
Gå bagud mellem rammer (hvis de er fanebladede)

browsing er deaktiveret)

CTRL + SHIFT + TAB
Flyt fokus til informationslinjen ALT + N
Gå fremad gennem rammer og browser

elementer (hvis browsing med faneblad er deaktiveret)

CTRL + TAB eller F6
Gå frem gennem elementerne på et web

side, adresselinjen eller linkelinjen

TAB
Gå fremad gennem listen over

Autofuldfør kampe

¯
Flyt det valgte element ned i Foretrukne

listen i dialogboksen Organiser favoritter

ALT + ¯
Flyt det valgte element op i Foretrukne

listen i dialogboksen Organiser favoritter

ALT +
Flyt markøren til venstre til den næste

tegnsætning i adresselinjen

CTRL +
Flyt markøren til højre til næste

tegnsætning i adresselinjen

CTRL + ®
Gå til begyndelsen af ​​siden HJEM
Gå til slutningen af ​​siden ENDE
Åbn en ny fane i forgrunden CTRL + T
Åbn en ny fane i forgrunden fra

adresse bar

ALT + ENTER
Åbn et nyt websted eller side CTRL + O
Åbn et nyt vindue CTRL + N
Åbn favoritter CTRL + I
Åben feeds CTRL + J
Åben historie CTRL + H
Åbn links i en ny baggrundsfane CTRL + klik
Åbn links i en ny forgrundsfane CTRL + SHIFT + klik
Åbn søgeforespørgsel i en ny fane ALT + ENTER
Åbn Organiser favoritter CTRL + B
Sideopsætning ALT + U
Indsæt udklipsholderens indhold CTRL + V
Udskriv den aktuelle side eller den aktive ramme CTRL + P
Opdater den aktuelle webside F5
Opdater den aktuelle webside uanset

af tidsstempel

CTRL + F5
Gem den aktuelle side CTRL + S
Rul ned ad en linje ¯
Rul ned ad en side SIDE NED
Rul op ad en linje
Rul op på en side SIDE OP
Vælg alle elementer på den aktuelle webside CTRL + A
Vælg rammer, der skal udskrives på et indrammet websted ALT + F
Vælg teksten i adresselinjen ALT + D
Indstil udskrivningsmuligheder, og udskriv siden ALT + P
Stop med at downloade en side ESC
Skift mellem faner CTRL + TAB eller CTRL + SHIFT + TAB
Skift til et specifikt fanenummer CTRL + n (hvor n er et tal mellem 1 og

8)

Skift til den sidste fane CTRL + 9
Skift mellem fuldskærm og almindelig

visninger

F11
Slå Quick Tabs til eller fra CTRL + Q
Indtast nummeret på den ønskede side

vises

ALT + A
Zoom ind ALT + PLUS signatur
Zoom ind 10 procent CTRL + PLUS signatur
Zoome ud ALT + MINUS-TEGN
Zoom ud 10 procent CTRL + MINUS-TEGN
Zoom til 100 procent CTRL + 0